Đánh giá của các nhà sản xuất hạt giống (các công ty nông nghiệp)

1 1
Nhìn
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất, hãng nông nghiệp "Land O'lakes"
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất, công ty nông nghiệp Land O'lakes
Bình luận: 3.834 2
Lượt xem: 341
3.834 2
Nhìn
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất xác nhận "Limagrain Groupe"
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất agrofirm Limagrain Groupe
Bình luận: Chưa có xếp hạng.
Lượt xem: 310
Chưa có xếp hạng.
Nhìn
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất xác nhận "Hem Genetics"
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất agrofirm Hem Genetics
Bình luận: Chưa có xếp hạng.
Lượt xem: 306
Chưa có xếp hạng.
Nhìn
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất xác nhận "Holland"
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất công ty nông nghiệp Hà Lan
Bình luận: 5 1
Lượt xem: 273
5 1
Nhìn
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất, hãng nông nghiệp "DuPoint"
Đánh giá, mô tả và đánh giá của nhà sản xuất xác nhận DuPoint
Bình luận: Chưa có xếp hạng.
Lượt xem: 275
Chưa có xếp hạng.
Nhìn
Tải thêm
Ngay bây giờ xem


Dưa leo

Cà chua

Quả bí ngô